Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Zustervereeniging tot hulp der armen

Naam Zustervereeniging tot hulp der armen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

onderstand aan zieken, zwakken en bejaarden te verlenen hoofdzakelijk door het uitdelen van voedsel en kleding (Blankenberg)

Activiteit

'(...) onderstand wordt verleend aan kranken, zwakken en bejaarden vooral aan dezulken die buiten eigen schuld zonder verdienste zijn. De onderstand bestaat hoofdzakelijk in voedsel en kleeding. Extra Kerstuitdeelingen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 482. De bron van Blankenberg e.a. is het 'Jaarboekje ten dienste der Hervormde gemeente'.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid tot medewerking aan den Armenraad bevoegd, die verklaarden op zoodanige medewerking geen prijs te stellen.' ca. 1912/13) in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.