Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem

Naam Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum
Einddatum
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan joodse kraamvrouwen en/of zieken hulp te verlenen

Activiteit

hulp verlenen aan arme joodse zieken en kraamvrouwen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan ondergenoemd concept-reglement der Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem.

Archief

Het 'Concept-reglement der Vrouwenvereeniging Bikoer Chouliem, z.d.' bevindt zich in het archief van de Ned. Israëlitische gemeente te Middelburg 1704-1996, dat onder toegangsnummer 55 wordt bewaard in het Zeeuws archief. Het reglement bevindt zich in deel III van dat bestand: Archief van de Nederlandse Israëlitische Hoofdsynagoge te Middelburg, 1815-1906 (1941). Het gaat dus om een vereniging die hoogstwaarschijnlijk in de 19e eeuw heeft bestaan.