Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Heerenveen
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te steunen 'door uitdeelingen in ligging en dekking'

Activiteit

'Uitsluitend uitdeelingen in ligging en dekking hebben plaats. Er wordt niet op de Godsdienstige gezindte gelet. Een onderzoek naar de behoefte wordt ingesteld door vrijwillige bezoeksters, leden der vereeniging. De presidente beslist, geregeld huisbezoek door de leden heeft plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 460.