Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Werkvereeniging, De -

Naam Rotterdamsche Werkvereeniging, De -
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 24 januari 1844 (oprichting)
Einddatum 11 mei 1854 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftigen werk te verschaffen

Activiteit

De doelstelling werd nagestreefd door de armen tegen loon de straten te laten schoonmaken en 'fabriekmatige arbeid (Huis-industrie)' te laten doen en 'grondwerken' te laten uitvoeren zoals de aanleg van de Nieuwe Plantage en de verbreeding en verbetering van de Kruiskade.

Werkt samen met

en is een dochtervereniging van het departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Oprichters

Naar aanleiding van 'het rapport, dat in 1841 bij het Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van eene uit zijne leden benoemde commissie was ingekomen, in welk rapport middelen werden aangegeven tot verschaffing van werk aan behoeftigen', kwamen op 24 januari 1844 ten huize van den heer M.P. Ketelaar een 14 tal personen bijeen om De Rotterdamsche Werkvereeniging op te richten.

Bestuursleden

Tot eerste voorzitter werd gekozen: Ds. J. Tideman (predikant bij de Remonstrantisch Gereformeerde gemeente)

Vergaderplaats

'De vergaderingen der vereeniging zijn in den aanvang gehouden in het huis van een harer leden, later in een der lokalen van het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, daartoe kosteloos door het bestuur van het Departement afgestaan.' (inleiding inventaris)

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van De Rotterdamsche Werkvereeniging werd in augustus 1920 overgenomen van het Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in welks gebouw het waarschijnlijk bij de ontbinding der vereeniging was achtergebleven. Nu wordt het onder toegangsnummer 213 bewaard in het gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Rotterdamse Werkvereniging
Beheersnummer 213
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,13 m.
Statuten ja

Wetten der Rotterdamsche Werkvereeniging, 1844

Notulen ja

Notulen van de ledenvergaderingen, 1844-1855

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1844-1853

Overige stukken ja

Uitgegane stukken (in hoofdzaak gedrukte circulaires) met eenige memoires, bepalingen voor de maand commissies en afschriften van reglementen en instructies, 1844-1848Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Nijland, V.U.C., 'Eene Rotterdamsche Werkvereeniging', in: Meededelingen van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg no. 65 dec. 1908 (z.p. december 1908).
  • Esveld, N.E.H. van, 'De Rotterdamsche werkvereeniging', in: Rotterdamsch jaarboekje 1888 (Rotterdam 1888).
  • Nijland, M.C., 'De Rotterdamsche Werkvereeniging, 1844-1854', in: Rotterdamsch Jaarboekje (Rotterdam 1922) 76-82.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vollenhoven, Joost van, Verslag van De Rotterdamsche Werkvereeniging, 1844-1853 (Rotterdam 1855).