Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden

Naam Delftse Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1871 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

verzorging van bejaarden

Activiteit

de verzorging van katholieke bejaarden mogelijk maken

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archieftitel:

Plaatsingslijst van het archief van de Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg D.K.S.B., opgericht 1956, sinds 1978 Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg en huisvesting voor alleenstaanden, sinds 1989 Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenhuisvesting, met gedeponeerde archieven van Stichting 't Klaeuwshofje en de Delftse Katholieke Vereniging voor Verzorging van Bejaarden 1871-1999.

Archief

Het archief van de Delftsche Katholieke Vereeniging voor Verzorging van Bejaarden 1871- ? is gedeponeerd bij het archief van de Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg D.K.S.B. Dit archief wordt onder toegangsnummer 846 bewaard in het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Delft.

(Overigens heb ik in inventaris nr. 846 op de website van het RHC Delfst geen stukken van de Delftse Katholike Vereeniging kunnen vinden.)