Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja)

Naam Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

In den geest en naar het voorbeeld des overledenen, wiens naam de Vereeniging ter zijner voortdurende herinnering draagt, studenten en kweekelingen van het Ned. Israëlitisch Seminarium, die in dit opzicht behoefte aan ondersteuning hebben, zooveel mogelijk van onderhoud, woning en kleeding te voorzien. (Goossens)

Activiteit

arme joodse studenten voorzien van onderhoud, een woning en kleeding

Koninklijk Besluit 20 oktober 1883 nr. 30
Staatscourant

15 januari 1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
381
Verantwoording gegevens

In het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam bevinden zich de 'Statuten der Vereeniging R. Jesaja Kleerekoper stichting (Zecher Rabbi Jesaja), c. 1883'.

Opmerkingen

ad richtgroep: studenten aan het Ned. Israëlitisch Seminarium.