Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging: Bid en werk

Naam Jongedochters-vereeniging: Bid en werk
Plaats Leeuwarderadeel
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Uitdeeling van kleedingstukken die door de leden worden vervaardigd.'

Activiteit

'Uitdeeling van kleedingstukken die door de leden worden vervaardigd.'

'De beslissing berust wat de uitdeelingen aangaat bij de leden.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 459.