Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel"

Naam Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Meisjes
Werkingsgebied Onbekend
Doelstelling

om behoeftige verloofden, behoorende tot den Israëlitischen Godsdienst, uit te huwen. (Goossens)

Activiteit

het huwelijksfeest van behoeftige joodse verloofden financieel mogelijk maken

Koninklijk Besluit 27 april 1886 nr. 13; 17 november 1900 nr. 7
Staatscourant

21-05-1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
453
Opmerkingen

ad richtgroep: aanstaande bruiden