Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van het Gesticht van het arme kind Jezus

Naam Vereeniging tot bevordering van het Gesticht van het arme kind Jezus
Plaats Simpelveld
Provincie Limburg
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

a. het opvoeden, verplegen en onderwijzen van arme kinderen van het vrouwelijk geslacht, vooral weezen;

b. het verplegen en onderwijzen van jonge dochters als pensionaires. (Goosssens)

'Opvoeding en onderwijs van armen en verwaarloosde kinderen.' (V.d. Zijl)

Activiteit

Het in stand houden van de 'eigen gestichten' voor opvoeding en onderwijs aan arme en verwaarloosde kinderen.

Sinds de oprichting in 1882 is de richtgroep kennelijk uitgebreid en omvat deze ook jongens, al blijft het zwaartepunt bij de meisjes liggen. Vergelijk de formulering van de doelstelling bij Goossens en Van der Zijl. (1912)

Eigen gebouw (adres)

Eigen inrichtingen: 'Huis Loretto' te Simpelveld, voor meisjes en jongens (1878); 'Steenen Trappen' te Roermond voor meisjes (ongeveer 1900).

(Huize 'Meerzicht' voor meisjes te Velsen dateert van 1908.)

Koninklijk Besluit 25 augustus 1882 nr. 30
Staatscourant

24 november 1882

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2786
Verantwoording gegevens

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 55. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.