Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen

Naam Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1871 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

goede woningen in of nabij de stad Zutphen gelegen tegen billijken prijs te verhuren aan - of in eigendom te doen verkrijgen door - personen van de arbeidende klasse. (Goossens)

Activiteit

het financieel mogelijk maken dat goede woningen, in of nabij de stad Zutphen gelegen, 'tegen billijken prijs' verhuurd of verkocht worden aan personen van de arbeidende klasse.

Koninklijk Besluit 24 februari 1871 nr. 10
Staatscourant

12/13-03-1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3455