Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam

Naam Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1869 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van het weldoen aan stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, onder welke armen verstaan worden zoodanige behoeftigen die, niet in de termen vallende der diaconale armenbedeeling, nogtans wegens hunnen braafheid, vlijt en godsdienstzin aanspraak maken op de liefdadige ondersteuning van menschenvrienden. (Goossens)

Activiteit

bevordering van steunverlening aan stille armen van de Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 1 maart 1869 nr. 7
Staatscourant

20-03-1869

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
135