Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen

Naam Vereeniging tot instandbrengen van Kleine-Kinderbewaarplaatsen
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderbewaarplaatsen (Blankenberg)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (oprichting)
Einddatum 1966 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het 'tegen een geringe vergoeding' goed 'bewaren' van kinderen, van wie de moeders de kost moesten verdienen.

Activiteit

'(...) kinderen wier moeder uit werken moet, van 's morgens 8 tot des avonds half negen uur op te nemen; de ouderdomsgrenzen der opneming zijn 6 weken tot 4 jaren, er moet 10 cents per dag gestort worden. Van ongehuwde moeders worden alleen éénmaal de kinderen opgenomen.' (Blankenberg)

Het 'bewaren' hield voor de Vereeniging behalve verstrekking van verantwoord voedsel vooral zorg voor hygiëne in: de kinderen werden bij aankomst gebaad en droegen tijdens hun verblijf kleding van het huis.

Oprichters

De vrouw van een politieman vatte het idee op; 'eenige dames waaronder de burgemeestersvrouw schaarden zich hierachter en namen het geldelijke beheer op zich'.

Eigen gebouw (adres)

In maart 1884 werd de eerste bewaarplaats aan de Baan betrokken. Er volgde een verhuizing twee jaar later naar een groter pand in de Goudse straat, in 1893 gevolgd door verhuizing naar het huis 'Vrede' aan de Goudse Rijweg. Dit huis, voor vijf jaar van de gemeente gehuurd, kon in 1898 worden aangekocht dankzij het fonds Innocentia, ontstaan uit een legaat van Elisa Jeanne van Rijckevorsel.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 792.

ad laatste vermelding:

In 1966 werd de vereniging omgezet in een stichting en herdoopt in Stichting voor Kinderdagverblijven. (inventaris)

Archief

Het archief van deze vereniging wordt onder toegangsnummer 126 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Archief van de Stichting voor Kinderdagverblijven (1884-1979)
Beheersnummer 126
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,93 m.
Statuten ja

Statuten van de Vereeniging, 1893

Reglementen ja

Reglement van het Algemeen Informatie Bureau voor Kinderbewaarplaatsen, 1901.

Notulen ja

Notulen van algemene leden- en bestuursvergaderingen, 1894-1924.

Jaarverslagen ja

Verslagen, 1887, 1890, 1893, 1899.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1893-1974;

Register van afschriften van uitgaande brieven, 1897-1899.

Financiƫle stukken ja

Financiële jaarstukken, 1894-1972;

Kasboek van de penningmeesteres betreffende de bewaarplaatsen Baan 35 en Goudsestraat 12, 1884-1891

Besluit van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam de Gemeenteraad voor te stellen het onlangs aangekochte huis 'Vrede' aan de Goudse Rijweg te verhuren aan de Vereeniging, 1893, met situatietekening;

Rekening van de aankoop van het huis 'Vrede' aan de Goudse Rijweg door de executeuren in de nalatenschap van Hendrik Muller Szn., koper namens de Vereeniging, 1898.

Overige stukken ja

Minuut-brief van (mr.) M(arten) Mees namens zijn vrouw en enige andere dames aan dr. (I.A.) Lamping, hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamscne Courant, betreffende het daarin opnemen van de tekst van een circulaire ter werving van donateurs voor de Vereeniging tot instandbrengen van Kleine Kinderbewaarplaatsen, 1884 januari 30, met gedrukte circulaires;

Stukken betreffende legaten, 1893-1928;

Alfabetische naamlijst van donateurs, 1884 februari;

Staat van (in 'Vrede') verpleegde kinderen gedurende de periode 1893-1898.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Schut, Hedda, In de ban van verheffing? De Vereeniging tot Instandhouding van Kleine Kinderbewaarplaatsen en het beschavingsoffensief 1884-1940 (Rotterdam 1994).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gedenkschrift bij het vijftig-jarig bestaan van de Vereeniging tot Instandhouding van kleine kinderbewaarplaatsen (z.p. 1934).