Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim)

Naam Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim)
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd. De naam van deze vereniging wordt bijvoorbeeld ook als volgt gespeld: Dsedoko-Beseiser
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

oppassende Israelietische min- en onvermogenden te Rotterdam woonachtig, die geen vaste bedeeling genieten op kiesche wijze te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

De ondersteuningen worden gegeven als renteloos voorschot of door het borgstellen of door giften ineens. Men ondersteunt meest gehuwde personen. Aanvragen om ondersteuning worden gericht aan de permanente commissie uit het Bestuur, die op vaste tijden zitting heeft. Onderzoek wordt door bestuursleden ingesteld; de beslissing berust voor de aangevraagde som, beneden f 100, bij de permanente commissie, voor hooger bij het bestuur. Er heeft geen huisbezoek plaats. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 14 januari 1884 nr. 23
Staatscourant

6 maart 1884 en 30 augustus 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2639
Verantwoording gegevens

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 381.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam die aan den armenraad deelnemen.’ (ca. 1912/13) in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

Het bovengenoemd reglement/statuut bevindt zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de Bibliotheca Rosenthaliana, een van de bijzondere collecties van de UVA.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten en huishoudelijk reglement van het weldadigheidsfonds Tsedoko Beseiser (weldoen in het geheim) te Rotterdam. c.1890 (Rotterdam c. 1890).