Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken

Naam Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan behoeftige zieken
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen (Blankenberg)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Geneesheeren, die zich bij deze vereeniging hebben aangesloten, kunnen van October tot Juli aan personen - zonder onderscheid van geloof - bons geven voor veertien dagen tot zes weken toe, waarop de dokter aangeeft, hoeveel gegeven moet worden.' (Van Ebbenhorst)

Activiteit

De dames der vereniging bezoeken de bedeelde en te bedelen gezinnen.

De leden bieden in het najaar aan de Utrechtse burgerij een intekenlijst aan, waarop deze komende hun bijdragen kunnen aangeven. (Van Ebbenhorst/Smissaeart)

'Op aanvrage van een arts (die van een vroedvrouw is niet voldoende) worden versterkende middelen aan kraamvrouwen verstrekt.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 115.

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland, gemeente Utrecht (Amsterdam 1896) 261-262 (in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door H.S.)

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 799.