Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen

Naam Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen
Plaats Anna-Paulownapolder
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1887 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal, Landelijk
Doelstelling

in de eerste plaats zich het lot der weezen in de gemeente Anna-Paulownapolder aan te trekken en, indien de financien zulks toelaten, ook van die weezen uit ons gansche vaderland, die niet in één der bestaande Weeshuizen kunnen worden opgenomen. (Goossens)

Activiteit

Steun verlenen aan wezen 'die niet in één der bestaande Weeshuizen kunnen worden opgenomen', in de eerste plaats in Anna-Paulownapolder.

Koninklijk Besluit 10 november 1887 nr. 34
Staatscourant

20-12-1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
634