Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Anna

Naam Vereeniging van de H. Anna
Plaats Berkenrode
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes, Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding voor de armen van de Vincentiusvereniging te vervaardigen

Activiteit

'Jonge dames vervaardigen kleederen voor de armen der Vincentius-Vereeniging.'

Werkt samen met

de Vincentiusvereniging.

Bestuursleden

in 1894 en 1899: mevr. C. van Luenen-Kervel, presidente.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894).

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899).

Opmerkingen

ad relaties:

er zijn geen gegevens gevonden m.b.t. de Vincentiusvereniging te Berkenrode.