Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Kindervoeding

Naam Vereeniging Kindervoeding
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 25 mei 1898 (oprichting)
Einddatum 1955 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voedsel aan behoeftige kinderen te verschaffen

Activiteit

het verschaffen van voedsel aan behoeftige kinderen

Koninklijk Besluit 22 september 1923 nr. 36
Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief oprichting- en opheffingsdatum, zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de Vereniging Kindervoeding Zaandam 1898 – 1955 wordt onder  toegangsnummer PA-33 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,31; inventaris, openbaar). Van het 19e eeuwse archiefmateriaal is slechts een deel van de 'Notulen, 1898 okt 28-1955 april 5' bewaard gebleven. Voorts is er een dossier met 'Stukken betreffende de liquidatie van de vereniging, 1955'.