Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Comité van Weldadigheid

Naam Comité van Weldadigheid
Plaats Wageningen
Provincie Gelderland
Begindatum 1888 (eerste vermelding)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te bedelen, zieken te verplegen en hen zonodig te voorzien van versterkende middelen; renteloos voorschot te verschaffen

Activiteit

het (doen) bedelen van armen, verplegen van zieken en hen zonodig voorzien van versterkende middelen; het verschaffen van een renteloos voorschot

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 370, 731.

ad eerste en laatste vermelding;

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van het Comité van Weldadigheid te Wageningen 1888-1922 bevindt zich in het Gemeentearchief Wageningen onder toegangsnummer 56 (0,1 m.; nog niet geïnventariseerd).