Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Damesbond voor kleeding van behoeftige leerlingen der Anna Paulowna Bewaarschool en ter belooning en opwekking van getrouw schoolbezoek

Naam Damesbond voor kleeding van behoeftige leerlingen der Anna Paulowna Bewaarschool en ter belooning en opwekking van getrouw schoolbezoek
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding uit de reiken 'ter belooning en bevordering van getrouw schoolbezoek'

Activiteit

'De uitreiking geschiedt ter belooning van getrouw schoolbezoek. De kleedingstukken worden gedeeltelijk door het comité, gedeeltelijk door arme vrouwen - bij wege van werkverschaffing - genaaid. De uitdeeling is tweemaal jaarlijks.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 454.