Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden)

Naam Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1790 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg, die op de tweede plaats kwam:
'aan behoeftige ledematen hemden uit te reiken'.

Activiteit

'op de Sabbath (uit de Heilige Wet voorlezen en) aan behoeftige ledematen hemden uitreiken'

Bestuursleden

De vereniging kent 6 bestuurders; in 1851 waren dat: A. Orobio de Castro jr., J.B. de Mesquita, Jb. Teixeira d'Andrade, jhr. A. Salvador, jhr. M.L. Suasso en jhr. A. Suasso da Costa.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851). Uit echte bronnen bijeengebracht door (NSC), 355.

Opmerkingen

Inkomsten:

de bestuurders beheren het vermogen dat vergaard wordt door inning van de bijdragen van de gemeenteleden.

ad levensbeschouwing:

Portugees-joods