Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente

Naam Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het verplegen van zieken in hunnen eigene woning en het verstrekken van hulp en versterkende middelen aan zieken en herstellenden' (Blankenberg)

Activiteit

'Het verplegen van zieken in hunne eigene woning en het verstrekken van hulp en versterkende middelen aan zieken en herstellenden.

Door de wijkzuster, die in hare kamer, Kruisweg 12 rood, dagelijks van 5-6 ure des namiddags te spreken is, wordt een naai-avond gehouden ter vervaardiging van kleedingstukken voor behoeftigen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 758.

ad laatste vermelding:

Deze vereniging wordt vermeld in het Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 343.

 

Opmerkingen

In het Haarlems jaarboekje voor 1904 worden gelijksoortige verenigingen voor de wijken I, II en III vermeld, echter, zonder oprichtingsdatum.

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)