Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg"

Naam Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg"
Plaats Bloemendaal
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

het verblijf der minvermogende verpleegden in het krankzinnigengesticht Meerenberg zooveel mogelijk te veraangenamen (Blankenberg/Jaarboekje)

Activiteit

Om het doel te bereiken stelden de werkende leden zich persoonlijk met de verpleegden in betrekking om 'hen, zoo mogelijk geregeld, van planten, bloemen en vruchten en de zalen waarin zij verblijf houden van enkele sieraden te voorzien, om die zalen een zoo gezellig mogelijk aanzien te geven'.

Bestuursleden

in 1904: een 8-tal gehuwde vrouwen uit aanzienlijke families

(Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 821;

ook in:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 345.

vermeld in:

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsche armwezen (Haarlem 1901) 161.

 

Opmerkingen

'Als contribuerrend lid betaalt men minstens f 2,50, als donateur minstens f.10- 's jaars, terwijl het geregeld toezenden van bloemen en vruchten ook hoogst welkom is'. (Jaarboekje  1904)