Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Werkverschaffing

Naam Vereeniging tot Werkverschaffing
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1886 (oprichting)
Einddatum 1914 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werk te verschaffen aan personen te Hilversum die door bijzondere tijdsomstandigheden niet in staat zijn door den arbeid in hun levensonderhoud te voorzien (Goossens)

Activiteit

werkverschaffen aan mensen die door omstandigheden hun werk zijn kwijtgeraakt

Koninklijk Besluit 20 oktober 1887 nr. 24
Staatscourant

19-11-1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1829
Verantwoording gegevens

ad activiteit en opheffingsdatum:

Ad Leurs en Bert Stamkot, Naar Hilversum 1870-1940 (Hilversum 1987) 38.

Opmerkingen

ad begindatum:

Op de website http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna%27s_Hoeve#Geschiedenis wordt vermeld: ‘Al in 1886 was in Hilversum de ‘Vereniging van Werkverschaffing’ opgericht’ (geraadpleegd op 10 februari 2011).

ad activiteit en laatste vermelding:

Ad Leurs en Bert Stamkot vermelden in hun boek Naar Hilversum 1870-1940 op p. 38 over de Vereenging tot werkverschaffing te Hilversum: '(...) werklozen konden door het maken van kokosmatten en vuurmakers en door het doen van grondwerk op de heide (de aanleg van de eerste vloeivelden op de Lieberger heide) een inkomen verwerven. Tot de  eerste wereldoorlog heeft de vereniging bestaan. De werkverschaffing zou blijven.'