Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Maastricht van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Maastricht van den -
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 8 november 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

De landelijke "Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 8 november 1899 nr. 37
Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijk vereniging.

De eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan het Register van de Staatscourant 1899.

Opmerkingen

ad richtgroep

alcoholisten, vooral ook preventief