Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere"

Naam Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere"
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning wordt gegeven aan de armen der Gereformeerde Kerk.' (Blankenberg)

Activiteit

'Uitsluitend ondersteuning in kleeding, ligging en dekking. Als regel wordt er eens in het jaar een algemeene uitdeeling gehouden. Aanvragen zijn tot diakenen der Gereformeerde kerk te richten die beslissen over de aanvragen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 443.

 

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Schiedam circa 1913 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Schiedam, die aan den armenraad deelnemen’; in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.