Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Meisjes-vereeniging

Naam Christelijke Meisjes-vereeniging
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) kleederen te vervaardigen voor de armen der Gereformeerde Kerk, ook daarbuiten.' (Blankenberg)

Activiteit

het vervaardigen van kleding voor de armen van de Gereformeerde Kerk, en andere armen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 433.