Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Damesgezelschap Concordia

Naam Damesgezelschap Concordia
Alternatieve namen
  • gezelschap Concordia
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1852 (eerste vermelding)
Einddatum 1852 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes, Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding en beddegoed voor behoeftige kraamvrouwen te vervaardigen

Activiteit

het om niet naaien van kleding en beddegoed voor de arme kraamvrouwen van het Zutphense Genootschap Moederlijke Liefdadigheid

Werkt samen met

het Genootschap Moederlijke Liefdadigheid te Zutphen, opgericht in 1828.

Verantwoording gegevens

B. Looper en Harry Mes, Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting 1848-1988 Van armenzorg tot sociale woningbouw (Zutphen 1988) 127.

Opmerkingen

activiteit en leden:

Een passage uit de beschrijving van het genootschap Moederlijke Liefdadigheid in 1852: 'Het loon, aan naaien uitbetaald, heeft niet meer dan f 57,12 beloopen, als wordende het meeste goed [kleding en beddegoed] door het gezelschap Concordia, het welk uit twaaf jonge dames bestaat, en wekelijks vergadert, kosteloos in gereedheid gebracht, terwijl buiten dien nog eenige dames, meestal vroegere leden van dat gezelschap geweest, het maken van eenige kleeding- en liggingstukken blijven op zich nemen.' (uit bijlage 2 van Tot nut en zegen: 'Het hoofdstuk "Armwezen" in het uitvoerig en beredeneerd verslag der Gemeente Zutphen over het jaar 1852, 16-30.)