Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies

Naam Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke schoolgaande kinderen te verbeteren

Activiteit

een paar weken verblijf in het koloniehuis te Zandvoort mogelijk maken voor Haarlemse kinderen met een zwakke lichamelijke en geestelijke gezondheid

Eigen gebouw (adres)

Een koloniehuis te Zandvoort met 160 bedden.

Verantwoording gegevens

G.L. Zwartendijk, 'Gezondheidskolonies' in: H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 80-82.

Opmerkingen

ad richtgroep:

veeleer zwakken dan zieken

Rond 1900 nam de vereniging het koloniehuis te Zandvoort over van een particuliere eigenaar.