Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging gratis brood en koffie

Naam Vereeniging gratis brood en koffie
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

brood en koffie uit te reiken aan elk die zich hiervoor aanmeldt

Activiteit

'De commissie, die brood en koffie uitreikt aan elk die zich aanmeldt, treedt alleen op in tijden van werkelijken nood (langdurige vorst enz.). Het ongesmeerde brood moet in het lokaal zelf worden genuttigd. Er wordt streng gecontroleerd dat niets wordt meegenomen.' (Blankenberg)

Bestuursleden

in maart 1895:

D. Schaap jr., voorzitter; J. Kalshoven, penningmeester; C.J.G. Proetskie, 2e secretaris en H. Coopmans, 1e secretaris. (Utrechts Nieuwsblad)

Verantwoording gegevens

Algemeen en oprichtingsdatum:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 9.

P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 301.

ad activiteit en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 496.

ad bestuursleden:

Een dankbetuiging in het Utrechts Nieuwsblad van 1 maart 1895 met de mededeling dat 'de uitdeeling gisterenmiddag geëindigd is', werd ondertekend door de leden van het uitvoerend bestuur.