Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Meppel

Naam Vereeniging Nederlandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting te Meppel
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'Het doel der vereniging is het verleenen van hulp bij de verpleging en het verstrekken van raad in de door diakonessen te bezoeken gezinnen, bij voorkeur worden behoeftigen bezocht'. (Blankenberg)

Activiteit

het mogelijk maken van huisbezoek, de verzorging van vooral behoeftige, zieken en het verschaffen van versterkende middelen

Werkt samen met

en is een zusterorganisatie van de Vereenigingen Ned. Hervormde diak(c)onessen-Inrichtingen te Amsterdam, Leiden, Vlaardingen, Angerlo en Gouda

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 781.

M.A.W. Gerding e.a. (reds.), Encyclopie van Drenthe, vol. I, (Assen 2003) 189.

Opmerkingen

ad doelstelling en laatste vermelding:

M.A.W. Gerding schrijft in zijn lemma over de Nederlandsch Hervormde Diaconessen Inrichting te Meppel: 'Reeds op 18 december 1933 werd de Nederlands Hervormde Diaconessen Inrichting opgericht. (...)'. 

Tot die tijd was er van verpleging van zieken in een eigen ziekenhuis kennerlijk geen sprake. Over de wijkverpleging van diaconessen in Meppel wordt door Gerding e.a. niet gerept. Het Diaconessenhuis bestaat overigens nog steeds. Hoelang de door Blankenberg e.a. genoemde vereniging voor wijkverpleging is blijven bestaan is niet achterhaald.