Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het Kolff-fonds

Naam Vereeniging tot instandhouding van het Kolff-fonds
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1881 (oprichting)
Einddatum 1926 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Indische familiën, die hulp behoeven, met raad en daad bij te staan, voor de opvoeding en het onderwijs der kinderen van afwezige ouders zorg te dragen, voor de laatsten, zoo noodig, geldelijk beheer te voeren en weduwen en weezen, waar mogelijk, hulp te verschaffen (Goossens)

Activiteit

Indische families, die hulp behoeven, met raad en daad bij te staan, voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen van de afwezige ouders zorg te dragen, voor de laatsten, zoo noodig, geldelijk beheer te voeren en weduwen en weezen, waar mogelijk, hulp te verschaffen.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door H.J. Bool, F. van Ketwich, G.P. de Neve en A.W. Sijthoff.

Vanaf 1885: Joost Adriaan van Hamel bestuurslid, eerst in 1926 voorzitter.

Koninklijk Besluit 23 december 1882 nr. 28
Staatscourant

10 februari 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2081
Verantwoording gegevens

ad bestuursleden:

http://www.janvanhout.nl/pluche7/pers/plup_hamel_1104.htm, geraadpleegd op 20 april 2010.

ad opmerkingen en begindatum:

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (deel 2) 697.

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

'In het jaar van Kolff's dood [april 1881] werd te zijner eer het ‘Kolff-fonds’ opgericht, een vereeniging te Leiden gevestigd, (...)'. (Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (deel 2) 697.)