Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Dordrecht van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Dordrecht van den -
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

 

Afdeling van

de "Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

In 1885:

Ds. P.M. Keller van Hoorn, voorzitter;

H.R. Vogelsang, secretaris;

H. J. Dirks, penningmeester;
Voorts de leden H. Quast, J.C.A.van der Meer van Kuffeler[?], A.A [?], H.H.T. Hoyer, A.P. Schotel Gz., W.H. van der Horst van Lil en J. P. Backer.

In 1899:
Ds. P.M. Keller van Hoorn, eere-voorzitter;
Dr. A.J.Th. Jonker, voorzitter;
J.P. Backer, secretaris;
H. R. Vogelsang, penningmeester.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (reds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten, Adresboek der Gemeente Dordrecht  (Dordrecht 1885 en 1899).

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief