Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Ziekenverpleging

Naam Vereeniging voor Ziekenverpleging
Plaats Maarssen
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) bij voorkeur min- en onvermogenden in de gemeenten Maarssen en Maarsseveen en in de gemeente Zuijlen, voor zooveel betreft de steenfabriek "de IJsvogel", bij ziekte hulp te verleenen.' (Blankenberg)

Activiteit

Ondersteuning van min- en onvermogenden bij ziekte in de gemeenten Maarssen, Maarsseveen, en Zuijlen. Bij uitzondering wordt die hulp ook tot de bewoners van naburige gemeenten uitgestrekt.

'(...) bij behoeftige zieken [worden] verplegingsmiddelen in bruikleen gegeven, na besmettelijke ziekten worden de goederen ontsmet, vleesch, melk, eieren en in het algemeen versterkende middelen worden verschaft, en in gevallen van hooge noodzakelijkheid worden ook zieken opgenomen in het aan de vereeniging behorende gebouw. Leden van een dames-comité bezoeken de zieken en houden zich op de hoogte van hunne behoeften.' (Blankenberg)

Heeft als deelnemer

een Dames-comité

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 767.