Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere'

Naam Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere'
Plaats Wirdum
Provincie Friesland
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1964 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes, Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding aan armen en/of zieken te verschaffen

Activiteit

het naaien van kleding ten behoeve van de armen, m.n. arme zieken

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Gereformeerde Gemeente te Wirdum 1873-1978.

Opmerkingen

ad begindatum:

ontleend aan de archiefperiode.

ad laatste vermelding:

gegevens ontleend aan de volgende vermelding in de inventaris: 'Vanaf okt. 1964 gecombineerde Jeugd-vereniging.'

Archief

Het archief van de gereformeerde Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' te Wirdum maakt deel uit van het archief van de Gereformeerde Gemeente te Wirdum 1873-1978 dat onder toegangsnummer 77-I wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. Het bevat o.m. de notulen van vergaderingen van de naai-vereeniging 1896 t/m 1900.