Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Pro Juventute

Naam Vereeniging Pro Juventute
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gevangenen, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

verzorging van misdadige en verwaarloosde jeugd

Activiteit

plaatsing van voor verzorging in aanmerking komende kinderen in gezinnen organiseren en financieren. Kinderen die niet voor plaatsing in gezinnen geschikt waren werden niet in behandeling genomen.

Heeft als afdeling(en)

correspondentschappen in de provincie Utrecht.

Aangesloten bij

de Nederlansche Bond der Vereenigingen Pro Juventute, opgericht in 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Aangesloten bij

de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming opgericht in 1899 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912) 64.

D. Simons, 'Pro Juventute' in Tijdschrift voor Armenzorg 2e jrg, 1901, 129-131. (Een vergelijkende studie van de jaarverslagen van de vier, op dat moment nog zonder organisatorisch verband bestaande Pro Juventute-verenigingen.)

Opmerkingen

Volgens Simons beperkt Pro Juventute in Utrecht zich tot de misdadige jeugd en doet (evenals Amsterdam vooralsnog) niet aan preventie (d.w.z. de verwaarloosde, nog niet bestrafte jeugd is geen richtgroep).

De oprichting van de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming, loopt, zoals de toenemende activiteit van verenigingen op het gebied van zorg voor de verwaarloosde jeugd, vooruit op de door velen verhoopte invoering van de kinderwetten, die o.m. ontzegging uit de ouderlijke macht mogelijk zou maken.

Archief

Archiefmateriaal m.b.t. de afdeling Utrecht bevindt zich in het archief van het Verbond van Vereenigingen Pro Juventute dat onder toegangsnummer NL-HaNA, 2.19.052.2 wordt bewaard in het Nationaal Archief. Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag / "Pro Juventute" te Utrecht (Utrecht 1900).