Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding

Naam Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Uitreiking van kleedingstukken aan kinderen van 6-12 jaar, die trouw de openbare lagere school bezoeken, zonder onderscheid van gezindte.' (Blankenberg)

Activiteit

'Een onderzoek wordt ingesteld door 4 commissarissen van het bestuur; de bedeeling geschiedt bij loting onder de leden.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 447.