Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken

Naam Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken
Plaats Zaandijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 september 1867 (oprichting)
Einddatum 17 september 1951 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze instelling heeft ten doel versterkende middelen te verstrekken aan herstellende zieken, zonder onderscheid van gezindte en zoolang zij dit noodig hebben.' (Blankenberg)

Activiteit

'Vrijwillige vrouwelijke bezoeksters, in vier wijken verdeeld, houden toezicht over de aldus geholpene gezinnen. Om onderstand moet men zich tot de Presidente wenden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 762.

ad oprichtings- en opheffingsdatum:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Archief

Het archief van de Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken 1867 - 1951 bevindt zich in het Gemeentearchief Zaanstad onder toegangsnummer PA-21.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Zaanstad
Naam collectie Archief van de Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken 1867 - 1951
Beheersnummer PA-21
Notulen ja

Notulen, 1867-1912.

Correspondentie ja

Ingekomen stuk van N. Dekker betreffende bedanken als lid, ca. 1870.

Financiƫle stukken ja

Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1867-1910.

Overige stukken ja

Uittreksel van het testament van Aaltje Floor, wed. van Willem Mulder, inhoudende de beschikking ten voordeel van de Vereniging, 1892;

Register van uitgedeeld eten aan de zieken, 1867-1876.