Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente

Naam Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1891 (oprichting)
Einddatum 1948 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme zieken te verplegen

Activiteit

verpleging van arme zieken mogelijk maken

Verantwoording gegevens

ad Koninklijk Besluit:

register van de Staatscourant van 1891

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief, de laatste vermelding aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad einddatum:

De vereniging werd 'opgeheven 1948, waarbij de bezittingen aan de diaconie waren overgedragen'. (inventaris)

Archief

Het archief van de Vereeniging Dames-comité voor diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche Gemeente wordt onder toegangsnummer 28.02 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam,

archieftitel: Evangelisch-Lutherse Gemeente (Rotterdam) (II) 1891-1948.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Het archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente Rotterdam (II)
Beheersnummer 28.02
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten van de vereniging, 1891, met wijziging, 1920

Reglementen ja

Huishoudelijk reglement, z.j.

Jaarverslagen ja

Jaarverslag 1929, met kort historisch overzicht vanaf de oprichting en kasoverzicht (1930), gedrukt.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de ontbinding van de vereniging en de overdracht van haar bezittingen aan de Diaconie, 1946-1943.