Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelatene betrekkingen
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1866 (oprichting)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het ondersteunen van gezinnen, waarvan leden, m.n. de kostwinners, tijdens een epidemie aan cholera hebben geleden en die tot drie weken na herstel of overlijden van de cholera-lijder(s) door de Cholera-Commissie werden gesteund.

Activiteit

Afgesproken was dat de nabestaanden van de choleralijders die door de Choleracommissie werden ondersteund na drie weken door de Vereeniging voor nagelaten betrekkingen ondersteund zouden worden. Men werd ondersteund met geld, levensmiddelen, brandstoffen, kleeding en dekking. Zoveel mogelijk werd ook werk verschaft.

Werkt samen met

De Cholera-commissie, eveneens opgericht in 1866 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 141.

Opmerkingen

inkomsten:

'De geldmiddelen der vereeniging worden gevormd door vrijwillige giften der ingezetenen.'

ad laatste vemelding:

ontleend aan het jaar van uitgave van Liefdadige en andere nuttige instellingen.