Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Haarlem

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1802 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van een instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren: de meisjes leren vanaf hun binnenkomst breien, naaien, verstellen etc., de jongens eerst vanaf hun 10e of 11e jaar kleren naaien, schoenen maken, kuipen, timmeren en schrijnwerken (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

Directeuren in 1810: G. Voorhelm Schneevoogt en Joh. de Breuk Jannesz.

het bestuur werd in 1891 gevormd door 'P. Dyserinck, Dr. C. Ekama, J.A. Fontein'.

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding:

De inleiding van de inventaris van het archief van het Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot'.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1904 14e jng. (Haarlem 1904) 149.

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad relatie en (bestuurs-)leden:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen. In: Nationaal Archief, dossier 937 van het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813.

ad (bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jng. (Haarlem 1891)78.

 

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 81.

in 1891: 27 leden en 9 donateurs (jaarboekje)