Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Elsen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Elsen
Plaats Elsen
Provincie Overijssel
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1871 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

inwoners te Elsen, die zich in behoeftige omstandigheden bevinden, te ondersteunen. (Goossens)

Activiteit

inwoners te Elsen, die zich in behoeftige omstandigheden bevinden, te (doen) ondersteunen.

Koninklijk Besluit 17 april 1871 nr. 5
Staatscourant

15-05-1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1156