Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bouwvereeniging

Naam Bouwvereeniging
Plaats Wormerveer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het aanschaffen, bouwen en voor matigen prijs verhuren van arbeiderswoningen (Goossens)

Activiteit

het financieren van de aanschaf, de bouw en het 'voor matigen prijs verhuren van arbeiderswoningen'

Koninklijk Besluit 10 januari 1873 nr. 13
Staatscourant

21-03-1873, 16-11-1901

 

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3320