Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Wijkvereniging "Levendaal"

Naam Christelijke Wijkvereniging "Levendaal"
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1873 (eerste vermelding)
Einddatum 1967 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

op het gebied van armenzorg: zieken te bezoeken en te verplegen

Activiteit

op het gebied van armenzorg: het bezoeken en verplegen van zieken

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de plaatsingslijst van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

Archief

Het archief van de Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" 1873-1967 wordt onder toegangnummer 79 bewaard in het Regionaal Archief Leiden (plaatsingslijst).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Leiden
Naam collectie Archief van de Christelijke Wijkvereeniging Levendaal (Ned. Hervormd, wijk IX), 1873-1967
Beheersnummer 79
Toegang plaatsingslijst
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,5 m
Statuten ja

Stukken betreffende de wijzigingen en koninklijke goedkeuring van statuten, vaststelling van reglementen e.d., 1899-1952.

Reglementen ja

zie onder Statuten

Ledenlijsten ja

Lijst van namen van bestuursleden die overleden zijn, 1873-(ca. 1910).

Notulen ja

Register van notulen van vergaderingen van bezoekbroeders, 1887-1901;

Register van notulen van vergaderingen van het bestuur, 1873-1964.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1875-1904.

Financiƫle stukken ja

Stukken betreffende legaten en schenkingen aan de Christelijke Wijkvereeniging, met notariële uittreksels uit testamenten, 1896-1959;

Financiële verslagen, 1888-1931, 1935-1967 en eindafrekening (1968).

Overige stukken ja

Stukken betreffende de Ziekenverpleging "Levendaal", 1899-1952;

Krantenverslagen, 1890-1954.