Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", afdeling Haarlem

Naam Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", afdeling Haarlem
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Effatha" (gangbare verkorte naam)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De afdeeling Haarlem (...) stelt zicht ten doel:

a. den arbeid en den bloei der vereeniging te bevorderen,

b. kennis te verspreiden aangaande de roeping der christenen jegens doofstommen en blinden en de belangstelling te wekken voor den arbeid der vereniging.'

Activiteit

helpen instandhouden van het Instituut voor dove kinderen te Leiden.

Afdeling van

de landelijke Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", opgericht in 1888 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1904 14e jng. (Haarlem 1904) 149.

gegevens ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging.

Opmerkingen

inkomsten:

'De contributie bedraagt minstens 25 cent per jaar en wordt in November geïnd.' (Jaarboekje)