Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', Locaal-Comité te Haarlem van de -

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', Locaal-Comité te Haarlem van de -
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de belangen der jonge meisjes, Locaal-Comité te Haarlem van de - (van 1898 tot 1957)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 27 maart 1896 (oprichting)
Einddatum 1977 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bescherming van het jonge meisje "dat eenzaam is, of in gevaar verkeert, welke ook haar Nationaliteit, Godsdienst, beroep of stand".

Activiteit

De activiteiten die het Locaal-Comité ontplooide om het gestelde doel te bereiken waren: stationswerk, het overnemen van het beheer over het 'Te Huis' van de afdeling Haarlem van de Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, voogdij en ledenhulp.

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisje, 'de Union' opgericht in 1892 en gevestigd te Utrecht.

Werkt samen met

de Afdeeling Haarlem van den Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, die onder andere weer zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de landelijke vereniging te Utrecht (Utrechts Archief nr. 805-12).

ad naam, oprichtingsdatum, activiteit en (bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1904 14e jng. (Haarlem 1904) 338, 339.

 

Opmerkingen

ad levenbeschouwing:

protestants (evangelisch-christelijk)

ad richtgroep:

prostituees, vooral ook preventief

leden:

'Het Locaal-Comité te Haarlem (...) heeft 39 leden, die jaarlijks f. 1,25  bijdragen.' (Jaarboekje)