Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders"

Naam Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

minvermogende ooglijders te Amsterdam woonachtig ten haren koste te doen verplegen (Goossens)

Activiteit

het financieren van de behandeling van minvermogende ooglijders in de inrichting van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht tot behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende

Werkt samen met

de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht tot behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, opgericht in 1872 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 21 maart 1880 nr. 7; 11 maart 1882 nr. 24; 17 april 1883 nr. 60; 24 december 1887 nr. 29.
Staatscourant

05-06-1880, 14-04-1882, 08-05-1883, 16-03-1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
317
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereeniging/Stichting hulp voor minvermogende ooglijders over de periode 1925 -1961 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.