Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Gezondheidskolonies

Naam Vereeniging voor Gezondheidskolonies
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke schoolgaande kinderen te verbeteren

Activiteit

een paar weken verblijf in een koloniehuis, spoedig dat te Domburg, mogelijk maken voor Middelburgse kinderen met een zwakke lichamelijke en/of geestelijke gezondheid

Eigen gebouw (adres)

een koloniehuis te Domburg, waar in 1899 plaats was voor 20 kinderen

Verantwoording gegevens

G.L. Zwartendijk, 'Gezondheidskolonies' in: Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900), H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), 80-82.

Opmerkingen

ad begindatum:

Zwartendijk heeft het in zijn arikel over in 1899 bestaande verenigingen en het aantal door hen uitgezonden kinderen.

Rond 1900 werd het koloniehuis te Domburg door de vereniging van een particuliere eigenaar overgenomen.