Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Volksgezondheid

Naam Vereeniging voor Volksgezondheid
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1876
Einddatum 1876 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering der volksgezondheid te Rotterdam

Bestuursleden

de eerste bestuursvoorzitter in 1876 was J. Vroesom de Haan.

Koninklijk Besluit 9 mei 1876 nr. 30
Staatscourant

18-08-1876

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2590
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de beschrijving van het door de vereniging uitgebrachte 'Rapport over het vleesch'.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vroesom de Haan, J., Rapport over het vleesch: uitgebracht. door De Vereeniging voor Volksgezondheid (Rotterdam 1876).