Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bischoffsheims-Vereeniging

Naam Bischoffsheims-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 13 november 1867 (eerste vermelding)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulpbetoon aan de nijvere klasse, zonder eenig onderscheid van gezindte of afkomst (Goossens)

Activiteit

de nijvere klasse, zonder eenig onderscheid van gezindte of afkomst, steunen

Koninklijk Besluit 13 november 1867 nr. 53
Staatscourant

15/16-12-1867, 04-08-1892

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
129
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan ondervermelde publicaties van de vereniging

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

Deze maken deel uit van het bestand 'Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de UVA'.

In het archief Ritter (UB Utrecht) bevindt zich een brief van de Bisschoffsheimsvereeniging aan Pierre Henry Ritter van 1933.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten en huishoudelijk reglement [van de] Bischoffsheims-Vereeniging. c. 1892 - 8° Br.Ros. Regl. A-20 (Amsterdam).
  • Verslag van de verrichtingen der Bischoffsheims-Vereeniging gedurende het jaar 1915; uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 12 April 1916. 1916 - kl.8° Br.Ros. Regl.O-5 (Amsterdam).