Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland

Naam Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging in Zeeland
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijze geplaatst
Provincie Zeeland
Begindatum 12 februari 1900 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

om te komen tot de zo wenselijke samenwerking in de provincie, gezien ook 'de eigenaardige moeilijkheden, daaraan door de natuurlijke gesteldheid van deze provincie verbonden;

om het christelijke karakter van de vereniging te behouden

Activiteit

Het  organiseren van de propaganda, d.w.z. geschriftenverspreiding, regeling van spreekbeurten en openluchtbijeenkomsten op provinciaal niveau.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam

Heeft als afdeling(en)

Middelburg, Vlissingen, Goes, Yerseke, Wissekerke en, vanaf 1900, Zierikzee

Oprichters

Ds. Van Hoogenhuijzen, provincale correpondent van de NCGOV voor Zeeland

Bestuursleden

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: ds. van Hoogenhuijze, voorzitter, J.J. v. d. Peijl, afgevaardigede voor Zuid-Beveland, secretaris, J.F. Schmelzer, afgevaardigde voor Walcheren, peningmeeester.

Het Provinciaal Comité Zeeland bestond behalve uit de bestuursleden uit de afgevaardigden J.J. Visser (voor Zuid-Beveland), ds. C.J.H. Verweijs, (voor Noord-Beveland), ds. Chr. Hunningher (voor Walcheren), ds. G. v. Dis (voor Zeeuws Vlaanderen) en ds. A. Burger (voor Schouwen Duiveland). Ds. C.J. Six Dijksta afgevaardige voor Tholen, weigerde tot het Comité toe te treden.

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering vond plaats in het gebouw van de Jongelingsvereeniging te Goes.

Verantwoording gegevens

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. 1900 nr. 8 p. 61, nr. 36 p. 287

ad laatste vermelding:

De Wereldstrijd orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 2, p. 8

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholici, ook preventief

ad naam en laatste vermelding:

In De Wereldstrijd van 16 januari 1954, 54e jrg. nr. 2, staat op pagina 8 een bericht over de vergadering van het bestuur van het District Zeeland van de NCGOV.